SEKCJA TENISA wraca do zajęć !!!

Treningi odbywać się będą zgodnie w wytycznymi PZT.

Grafiki treningów wywieszone będą na tablicach ogłoszeń w klubie.

Procedury postępowania i zasady treningu, jakie muszą
obowiązywać w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii
Covid-19 w linku ->

Procedury_obowia_zuja_ce_w_klubach_tenisowych_podczas_pandemii_COVID-19