Korty

Cennik – opłat za korzystanie z kortów

Rezerwacji kortów można dokonać telefonicznie pod numerem:

600 318 623 Bogusław Klimkiewicz

Cennik obowiązuje od 1 listopada 2014 r.

 • 1h gry na korcie ziemnym 15 zł
 • 1h gry na korcie w hali 50 zł
 • Karnet 20 godzinny na korcie ziemnym 200 zł
 • Karnet 10 godzinny na korcie w hali 400 zł
 • Wynajęcie kortów na turniej cena ustalana indywidualnie
 • Wykupienie usług przez członków klubu GKS „Górnik” Łęczna – ½ stawki (Członek klubu nie musi korzystać z kortów, jednak zobowiązany jest do przebywania w hali w godzinach wynajęcia kortów).
 • Członkowie sekcji prowadzący działalność z tytułu udzielania lekcji dokonują opłat jak osoby niezrzeszone

Regulamin korzystania z kortów GKS „Górnik” Łęczna

 1. Do gry przygotowane są trzy odkryte korty ziemne oraz trzy korty ze sztuczną trawą znajdujące się w hali sportowej.
 2. Do gry na kortach ziemnych oraz kortach ze sztuczną trawą uprawnione są osoby fizyczne i instytucje, wynajmujące obiekt zgodnie z cennikiem, stanowiącym integralną część Regulaminu.
 3. Korty ziemne są otwarte w godz. 8.00 – 20.00, a korty w hali w godz. 6.00-24.00 z wyłączeniem godzin przeznaczonych na regularny trening zawodników klubu GKS „Górnik” Łęczna oraz GKS „Bogdanka” S.A.
 4. Rezerwacji kortów można dokonać telefonicznie pod numerem 505 037 997
 5. Istnieje możliwość rezerwacji stałej na okres nie krótszy niż jeden miesiąc. Rezerwacje te muszą być opłacone za każdy miesiąc z góry.
 6. Prawo do rezerwacji mają tylko osoby wywiązujące się ze zobowiązań finansowych wobec kortów tenisowych.
 7. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić minimum 24 godzin przed terminem zarezerwowanej godziny wynajmu kortu, po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 8. Osoby nieregulujące zobowiązań za zarezerwowane godziny, nie będą dopuszczane do gry na kortach tenisowych – brak możliwości rezerwacji kortu.
  • Po zakończonej grze kort wraz z otoczeniem należy pozostawić w takim stanie jak przed grą.Osoby korzystające z kortów zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:
     Na korcie tenisowym obowiązuje bezwzględny zakaz:

   • spożywania alkoholu, jak i przebywania osób nietrzeźwych
   • palenia tytoniu
   • używania wulgarnych słów
   • wprowadzania psów
   • jazdy rowerem
   • Na kortach należy używać obuwia sportowego przeznaczonego do nawierzchni, na której odbywa się gra.

Na kortach ziemnych:

 • przed przystąpieniem do gry kort należy obficie zlać wodą
 • po zakończeniu gry kort należy zamieść specjalną siatką lub szczotką wyrównując wcześniej deską powstałe nierówności.

Zarząd GKS „Górnik” Łęczna